Custom fitting gjør ditt golfspill artigere

Vi er alle forskjellige. derfor er det en selvfølge at vi skal bruke forskjellig golfutstyr for å spille bra. Det er akkurat som med klær, skreddersydd sitter alltid bedre.

Det beste du kan gjøre er å bestille en Custom Fitting Lesson™ hos din Golfstore-pro. Og du må ikke tro at det bare er til spillere med lave handikap - tvert imot.  En dyktig spiller kan oftest kompensere feil og mangler ved hjelp av utstyret. Det kan ikke spillere med høyere handicap.

Dessuten er det veldig moro - det kan jeg avsløre, for jeg har fått en komplett Custom Fitting Lesson™. Jeg har fulgt utviklingen av custom fitting i ganske mange år, og det er blitt mer og mer vanlig at golfere gjør det når de kjøper nye køller. Det er selvfølgelig fordi flere blant dem i den store gruppen med middels og høye handikap har hørt hvor nyttig det kan være for spillet.

En dårlig sving vinner alltid over en bra kølle”  David Leet, headpro på Falsterbo GK

I de senere årene har mulighetene også blitt mye større innenfor testing og måling, det samme gjelder tilbudet av køllemodeller, skaft, grep osv. Din pro er selvfølgelig viktig for å få en bra custom fitting, med sin utdannelse, erfaring og et sikkert øye for svingen. Men med bedre hjelpemidler øker nøyaktigheten i den personlige tilpasningen.

Launch monitor

Den største forandringen er utviklingen av launch monitors. Det er avanserte radarsystemer som sammen med dataprogrammer gir en stor mengde data med høy presisjon i forhold til din sving, ballflukt, carry, rull, skru og vinkler (se faktarubrikk). Og det skal gjøres på en driving range slik at du og din pro ser den faktiske ballflukten. For det blir ikke det samme hvis man bare jobber med beregnede ballbaner slik man gjør på anlegg innendørs.

Alt skal stemme

Ved hjelp av launch monitor og din pro sin egen bedømmelse og analyse, prøver dere dere fram, trinn for trinn, for å finne frem til den ideelle køllen – køllelengde og lie-vinkel skal stemme med hvordan du kommer ned til ballen i slaget, køllens vekt, skaftets stivhet og hvor på skaftet bøyningen er størst, svingvekten, grepets tykkelse og mye mer. Dessuten skal du velge hvilken type kølle det skal være, fra bladkøller til de mest tilgivende oversize-køllene. Det er ditt ambisjonsnivå som avgjør, og det er du som bestemmer hvilket merke du vil spille med.

En god start

Det er vanlig å begynne med jernkøllene for å bestemme alle grunnleggende egenskaper og mål til nettopp deg, men en riktig custom fitting er så mye mer. Den omfatter alt fra driver til wedge og putter. Men du må ikke teste ut alt på en gang, det går veldig bra å dele det opp på flere ganger.

Driver fitting

Driveren går lengst, og derfor er det ekstra viktig at den er riktig til deg. Med en Driver fitting får du rett skaftlengde slik at du kan svinge stabilt og treffe ballen i sweetspot. Og du får riktig skaft-flex, flex-punkt og alle vinkler slik at du slår lange, rette slag midt i fairway.

De siste årene er det kommet drivere som du kan justere med ulike loftsvinkler og du kan endre trefflatens vinkel mellom åpen og stengt. Veldig bra på mange måter, men det kan også være et problem å finne rett innstilling. En Driver fitting gir deg de rette grunn-innstillingene og når du kjenner dem, kan du prøve ulike innstillinger og se hvordan det påvirker ballbane og lengde. Og samtidig vite at du finner tilbake til din egen grunn-innstilling.

Wedge fitting

Nærspillskøller handler om tillit, utseende, mangfold og mye mer. Det er køllene du kan slå mange ulike slag med, og som du vinkler litt forskjellig, avhengig av hvordan du ligger og hvordan du vil lande og stoppe ballen. En sandwedge er en selvfølge, men så er det spørsmål om hvor stor loftsforskjell det skal være mellom din korteste jernkølle og din sandwedge. Og om du trenger en lobwedge som har høyere loft enn din sandwedge.

Utvalget er enormt når det gjelder loftsvinkler, bounce-vinkler, såleformer, materiale, osv. Derfor er en Wedge fitting med din pro absolutt å anbefale.

Putter fitting

Når det gjelder puttere, finnes det ingen enkle forklaringer. Det kommer an på hvordan du står i forhold til ballen når du putter, hvordan du holder putteren og hvordan du svinger den, rett eller i en bue. Og utvalget er enormt når det gjelder utseende, vekt, skaftfeste, grep, vridningsmotstand og ulike typer trefflater. Med eller uten innlegg.

Ved en Putter fitting analyserer din pro hvordan du putter, og kan ganske raskt avgjøre hvilken type putter, putterlengde og grep som fungerer best for deg. Deretter kan dy prøve ulike modeller puttertyper til du finner din absolutte favoritt.

Set composition

Et viktig moment i en komplett custom fitting er å ta en kikk på bagen og sjekke at du har en god sammensetning med jevn avstandsstigning i settet.

Utgangspunktet er den lengste jernkøllen som du slår sikkert med. Deretter supplerer man med et antall fairwaywoods og/eller hybrider som gir god avstandsstigning mellom driver og ditt lengste jern. Og til slutt sjekker din pro at du har de wedgene du trenger for høyeste presisjon i nærspillet.

For min del ble det en fairwaywood i stedet for to og to hybrider som erstattet jern-3 og jern-4. Og tre wedger i tillegg til jernsettets PW.

Custom Fitting Lesson™

Hos Golfstore får du ikke bare en profesjonelt utført custom fitting, du får samtidig litt av en leksjon. Noen ganger er det nemlig bedre å gjøre en liten endring i din sving, ditt grep eller din stance, enn å endre på køllen. Oftest ingen stor endring, men den kan gjøre en stor forskjell og sammen med riktig tilpassede køller spiller du bedre og har det gøyere på golfbanen.

Og det er jo det alt går ut på.


En launch monitor forteller mye

En moderne launch monitor, f.eks. Flight Scope og TrackMan, bygger på dobbelradarteknikk. Sammen med avansert sofware i en vanlig PC kan din pro måle et stort antall interessante data om hvordan du slår dine golfslag, og dermed dra slutninger om hva som skal endres for å få et bedre resultat. Dette er noen av dem:

Angrepsvinkel – Viser om du slår opp, ned eller midt på ballen, og med rett vinkel får du ekstra lengde med din driver.

Svingretning – Viser den generelle svingretningen, dvs. om køllen kommer til ballen innenfra og ut, utenfra og inn eller i rett linje.

Køllesporet – Dette er køllenes virkelige svingspor i treffene, og det er en sammenveiing av angrepsvinkelen og svingretningen.

Trefflatens vinkel – Square, åpen eller stengt er avgjørende for retningen ballen starter i. Vinkelen, sammen med køllesporet, avgjør om ballens rotasjonsaksel tippes til høyre eller venstre, og dermed om ballen skrus til høyre eller venstre.

Smashfaktor – Smashfaktoren er kvoten mellom ballhastighet og køllehastighet, og den kan være opptil 1,5 med en perfekt truffet driver. Mer loftede køller har lavere smashfaktor.

Køllehastighet – Viktig å måle, både for å velge skaft og for å se om spilleren kommer opp på den høyeste køllehastigheten i treffene før eller etter.

Ballhastighet – Ballens hastighet når den forlater køllen. Målingene kan hjelpe proen med å se hvor konsekvent spilleren er i balltreffene.

Spinntall – Måler hvor mye backspinn ballen har når den forlater køllen. For maksimal lengde er det positivt med lavt spinntall, mens man oftest vil ha høyt spinntall i nærspillet.

Utgangsvinkel – Vinkel mellom bakken og ballbane når ballen forlater køllen. Avvik mellom faktisk utgangsvinkel og normal vinkel for køllen kan være et tegn på at noe bør endres på.

Dynamisk loft – Den reelle loftsvinkelen ved treffene. Hvis man slår ned på ballen hhv. opp på ballen, minsker hhv. øker spilt loftsvinkel i forhold til køllens.

Carry – Alle spillere skal vite hvor langt ballen flyr med de ulike køllene, og de skal kjenne den totale lengden.  

Sideavvik – Viser slagets sideavvik i meter fra det tenkte målet.

Nedslagsvinkel – Viser hvor flatt eller brått ballen lander, og det avgjør også om ballen stopper fort eller får en lang rull.