Custom fitting gjør nærspillet lettere

Tidligere viste vi hvordan man jobber med Custom fittings av lange køller. Nå er det på tide å gjøre det samme med wedger, puttere og baller. 

Nærspill og putting utgjør mange av slagene i din score, og her er det virkelig slag å spare. F.eks. ved at man aldri behøver mer enn et slag i bunkeren, man trenger ikke å treputte eller man slår innspillene helt inntil koppen. Spillet blir så mye morsommere hvis man unngår de ergerlige feilene.

Viktig med rett lie på wedgene

Lievinkelen, dvs. vinkelen mellom skaft og såle, skal naturligvis være rett på alle køller, men jo større loftvinkelen er, desto viktigere blir det.

For å se hvilken lievinkel du skal ha, setter man en markeringstape på sålen. Deretter kan du slå noen slag på en lie board, og da er det tydelig om du treffer med hæl, tå eller midt på sålen. Dermed er det tydelig hvilken lie dine wedger skal ha. Du slår ballen der hvor du virkelig sikter, og ikke flere meter ved siden av.

Finn riktige bouncevinkler

På en wedge er sålens bakkant alltid lavere enn den fremre kanten. Helningen på sålen kalles bouncevinkel, og den er vanligvis mellom 4° og 14°. En stor bouncevinkel gjør at en sandwedge ikke graver seg ned i bunkersanden, men den kan samtidig gjøre at køllen stusser mot bakken og gir et toppet slag hvis du spiller den på et hardt underlag.

Derfor er det viktig at du har en god kombinasjon av både loft og bounce på wedgene slik at du kan slå alle typer slag.

Hvilke wedger? Og hvor mange?

Hvor mye bounce du trenger for forskjellige typer slag avhenger ikke minst av hvordan du slår wedgeslagene, om du slår ned på ballen, eller om du har en flatere sving. Derfor får du mulighet for å slå ulike wedgeslag på ulike underlag under testingen.

For å vurdere hvor mange wedger du trenger, ser man på loftforskjellen mellom din pitching wedge og sandwedge. I dag kan forskjellen være 10-11°, og det betyr at du skal ha en gap wedge for at avstandsforskjellen ikke skal være for stor. Det er jo tross alt presisjonskøller det handler om.

Ulike former på sålen

En annen viktig ting som man skal ta hensyn til er sålens form. I dag finnes det mange forskjellige slipninger, som på forskjellige måter letter slagene.

Når din pro har sett deg slå på forskjellige måter, har han et klart bilde av hva du trenger når det gjelder wedger, ulike loft, bounce og såleslipinger. Deretter handler det mest om hva du foretrekker av merke og finish.

Putter Fitting

For at en putter skal være god til nettopp deg, må et antall faktorer stemme. Først og fremst skal den ha rett lengde, og det kan man måle på forskjellige måter. F.eks. ved at du holder et puttergrep i den posisjonen du pleier når du står over ballen, og så måles avstanden til bakken. Ellers kan man bruke en putter med justerbart skaft. Din putter skal dessuten ha rett lie slik at putterhodet beveger seg parallelt over greenflaten, og den skal ha rett loft slik at ballen får et lite løft opp fra gresset.

Hvor tung putter skal du ha?

I dag er det stor valgfrihet når det gjelder putterens vekt, og på en del modeller kan man også endre vekten. Derfor er det fullt mulig å finne en putter som føles helt riktig for din puttesving. Det finnes puttere som er motvektsbalanserte med tyngde i grepet. Det bidrar til en større stabilitet for en del spillere. Den andre balansen er også viktig, det vil si om putteren skal være face balanced eller heel balanced, og det kommer mye an på hvordan ditt svingspor ser ut.

Innlegg og vridningsmotstand

Det finnes mange forskjellige innlegg i trefflaten, og de bidrar til en mykere følelse i treffene og en mykere lyd. Andre puttere har ulike mønstre og grooves som skal gi bedre ballkontakt og kontroll.

Det er stort sett et spørsmål om smak og behag, så det er bare å prøve seg frem. Men når det gjelder vridningsmotstand, så er det klart at spillere som ikke alltid treffer midt i sweetspot har nytte av en kraftigere tå-hæl-balansering.

Altså; etter en gjennomgang av parametere og detaljer i puttingen, så har du et nokså begrenset utvalg av puttere med de rette egenskapene. Det er spørsmål om smak når man skal avgjøre hvilken man skal velge.

Ball Fitting

Å teste ut baller i en vanlig fitting er ikke så normalt, men det burde det være. For med en launch monitor og en driving range er det lett å se hvordan ulike baller fungerer for den enkelte spilleren.

Det finnes mange balltyper i dag, og det er jo først når man måler dem under samme betingelser at man får frem hvordan de fungerer for den enkelte spilleren. Og det er jo du som skal velge hvilke egenskaper, som spinn, lengde, lyd og følelse, som er viktige for deg. Så snakk gjerne med din Golfstore-pro om en ball fitting neste gang du skal ha nye baller.

Her slår du halvparten av alle slagene!

Fra 80–100 meter til green, og på green, legger du sikkert halvparten av alle slagene dine, eller kanskje flere.

Grop/stig

Slagteknikken er like viktig som valg av kølle. Velg en wedge med liten bounce og still deg med ballen langt bak slik at du er sikker på å treffe ballen før du treffer bakken.

Kort innspill over hinder

Velg en wedge med mye loft, gjerne 60°. Et vanskelig slag som krever god teknikk og at ballen ligger godt.

Tykk ruff nær green

Her løfter du ballen opp fra gresset med en wedge som har mye loft og bounce.

Bunker

Her velger du en SW med 54–58° loft, bred såle og relativt stor bouncevinkel. Da kan du slå i sanden bak ballen uten at wedgen graver seg ned.

Innspill fra fairway, 40–80 meter

Perfekt posisjon for et rent wedgeslag med en wedge som du vet gir deg den rette lengden.