Custom fitting vinner i lengden

Custom Fitting vokser år for år, og i dag er det nesten uvanlig at man kjøper nye køller uten å prøve utstyr sammen med en profesjonell. Det gjelder ikke minst hos Tom Hestø, som er Golfstore-pro på Haga GK, og som har gjennomført utrolig mange custom fittings 2014.

Vi besøker ham i Golfstore Studio ved driving range, der han i dag har en Golfstore Custom Fitting Lesson™ med jernkøller og metalwoods.

– Skal man ta en custom fitting av et helt sett, så er det alltid best å begynne med jernkøllene, sier Tom. Jernet er basen i settet, og når man har funnet det rette, så bygger man videre på settet med de lengre køllene i den ene enden, og wedger og puttere i den andre.

Hva er målet?

En god custom fitting begynner alltid med å bestemme målet. Hva ønsker du å oppnå som golfer? Hva vil du unngå og hva vil du forbedre? Hvilke køller bruker du mest? Vil du kunne forme slagene?

– Det gjelder å komme frem til det som har størst betydning for ditt spill, og at vi er enige om det. Eller du kan prøve nye køller fordi du vil gå over til nye, sier Tom.

– Custom fitting er viktig for spillere på alle nivåer, men generelt er det spillere med høyere handicap som oppnår størst forbedring.

 

Finn utgangspunktet

Vi starter med at man ser på spesifikasjonene på egne køller. Deretter kan du slå med dine egne køller mens Tom ser på stance og adressering, sving, treff og hvordan ballen flyr over driving rangen.

– Mine observasjoner suppleres av måldata fra launch monitor, som f.eks. svinghastighet, ballhastighet, spinn, smash factor, lengde, sideavvik, osv. Dessuten må jeg kjenne til spillerens lengde og hvor høyt håndleddet er over bakken for å kunne bestemme skaftlengden.

– Dette gir et bra utgangspunkt for å velge køller som skal prøves.

Mye å velge mellom

Tom tar frem et antall testkøller for å se hvordan du slår med ulike skaftvekter og ulik skaftstivhet. Du kan også prøve ulike typer køllehoder i forskjellig størrelse og vekt. Dessuten kontrolleres greptykkelsen.

– Alle slag måles, og jeg ser hvordan de ulike kølleegenskapene påvirker resultatet, forteller Tom. Ganske fort kommer vi frem til hvilken type køllehode og flex som er best, samt skaftlengde, vekt og lie-vinkel.

– Men når det gjelder køllemerke så har jeg ingen meninger om det. Du skal velge det merket du har størst tillit til.

Lengste jernkølle

– Deretter undersøker vi hvilken av de lengste jernkøllene du slår bra med. Hvilken det er spiller ingen rolle, men det er avgjørende for hvor mange køller du skal ha mellom driver og det lengste jernet. Og når vi har funnet det nøyaktige loftet på den lengste jernkøllen, kan vi gå over til hybridene.

Hybrider og fairwaywoods

– Hybrider er lettspilte alternativer til lange jern fra tidligere, og de skal ha samme skaftlengdestigning som jernkøllene, understreker Tom.

– Hybrider finnes med et stort antall loft, så det blir mer og mer vanlig at man bare har en fairwaywood som settets nest lengste kølle, og resten er hybrider. Men det er alltid den faktiske prøvingen som er avgjørende.

Driveren og innstillinger

Moderne drivere har loftsvinkler fra 8° og opp til 14°, eller høyere. Og nå finnes det også drivere med en rekke forskjellige innstillingsmuligheter som loftvinkel, trefflatevinkel og ballbane.

– Vi ser hvor langt skaft du synes er best, og med launch monitoren kan vi teste den optimale loftvinkelen for deg. Vi ser også på om du skal ha åpen, stengt eller square trefflate, og hvilken tyngdepunktsplassering som gir best resultat.

– På en justerbar driver handler det, i tillegg til skaftlengde, flex, vekt og greptykkelse, om å finne de optimale innstillingene, og for drivere er utvalget så stort at vi alltid finner en driver med de rette egenskapene.

Et bra resultat

En Golfstore Custom Fitting Lesson™ er slutt. Resultatet er et sett som har de helt rette egenskapene for spilleren, svingen og ambisjonene. Og som er matchet bra, fra jernkøller via hybrider og fairwaywoods, til en optimert driver.

– Når det gjelder wedge og putter, så tar vi dette neste gang, avslutter Tom Hestø på Haga GK.