Future – Fremtidens stjerner

En gang i uken fra første april til slutten av september samler Caroline Condrup 150 golf-entusiaster i alderen 4 til 21 år. Men hun er ikke helt alene.
- Nei, det hadde ikke gått bra. Da hadde vi ikke fått kvalitet på treningen. Vi gjør det slik at de store hjelper de mindre. På den måten lærer man å ta ansvar og tar også del i andres og naturligvis egen fremgang, sier Caroline.
Allerede tidlig i forløpet blir gruppen delt inn i jente- og gutte-grupper.
- Ja, vi har gjort det slik da vi mener at det gir en større samhørighet blant de helt unge. Og slik ønsker de å ha det selv også, sier Caroline.

Henrik Stenson har vært tilknyttet klubben i mange år, og det var også her han som helt ung lærte sin sving på driving rangen. Det var her han filte på sin puttstroke på putting greenene. Akkurat slik de unge gjør i dag. På samme driving range. På samme putting green.
De ser opp til idolet sitt, og det betyr ekstra mye at de under konkurransedagene ved Nordea Masters har fått mulighet for å følge hans spill på nært hold.
- Selvfølgelig betyr de gode forbildene enormt mye for oss alle, og Henrik Stenson er virkelig opptatt av å vise de minste oppmerksomhet, og de litt eldre spillerne som drømmer om suksess.
Med hånden på hjertet: Kan Caroline, som profesjonell spiller og instruktør, se om det er mulig å gjøre deres drømmer til virkelighet?
- Ja, man kan fort se graden av talent, men det trenger ikke å bety at man kommer til å lykkes. Og omvendt; det finnes late bloomers som overrasker litt senere. Det er dette som gjør treningen med unge golfspillere så fascinerende. Alt skal være en lek – i hvert fall i begynnelsen. Det er et must hvis vi skal få frem så mange nye golfere.
Og utstyret er selvsagt veldig viktig. Golfstores eget merke Future gir de aller minste muligheten for å klare seg bra.