Køller fremstilt kun for deg

Før du kjøper nye sko, er det alltid lurt å prøve dem for å kjenne hvordan de er å ha på foten og hvordan de er å gå i. Tenk hvis du skulle gjøre det når du kjøper køller også? 

Som golftrener er det en av de viktigste egenskapene. Og når det gjelder custom fitting kan det ikke uttrykkes tydeligere enn dette: ”Du kommer aldri til å spille din beste golf hvis du ikke spiller med køller som er optimerte i forhold til dine fysiske forutsetninger.” Du kan gå rundt på golfbanen med et sett standardkøller som du har kjøpt i et varehus, og i tillegg med en flott score. Men, med skreddersydde køller vil du med all sikkerhet ha spilt enda bedre.

Verdens fremste idrettsutøvere i individuelle sportsgrener kjøper ikke køller og racketer fra en hylle i et varehus. De henvender seg til utdannede fagpersoner for å skreddersy dem. ”Ja, ja”, sier du kanskje, ”men jeg er jo ikke proff. For meg spiller det ikke så stor rolle hva jeg spiller med. Min sving er ujevn og mitt balltreff uregel-messig.” Det sier du. Desto større er sjansen for å spille med det best utstyret du kan få, sier jeg.

Henrik Stenson skulle nok ha vunnet en match mot deg hvis han spilte med et junior-sett fremstilt til en jente på 12. Han skulle derimot ikke vinne The Open med disse køllene. Han hadde ikke klart kvalifiserings-grensen. Men du ville ha vært sjanseløs i match hvis du møtte ham. En bra spillere kan forandre teknikken sin, tilpasse den etter køllene, noe en dårligere spiller ikke kan. Den amatøren som tror at utstyret ikke spiller noen rolle ettersom ”balltreffene er så ujevne” kan prøve å spille en runde med et juniorsett for jenter (hvis du er mann). Er du kvinne, så kan du jo prøve å spille med Henrik Stensons køller. Ballen hadde ikke løftet seg fra bakken.

Poenget er: Utstyret spiller en rolle. Spesielt for en amatør. Mange tror at custom fitting handler om å slå så lange slag som mulig med driveren. Og det er delvis sant. Men custom fitting handler også om å finne korrekt avstand mellom dine trekøller og hybrider samt å avgjøre hvilken jernkølle som skal være din lengste, hvilket gradantall dine wedger skal ha og hvor tykke grepene skal være. I tillegg å finne rett bounce, lie, skaftlengde, flex og sålebredde.

Hvis man går ut fra køllehastighet burde en mannlig amatør slå ballen like langt som en kvinnelig spiller på den amerikanske dame-touren. Det gjør de ikke. Forskjellen er i snitt nesten 20 meter til damenes fordel. Hvordan kan det skje? Jo, damene på LPGA er utrolig gode på å optimere alle faktorer for å klemme ut hver mulige centimeter av køllehastighet og for å nå en maksimal carry. Et tydelig eksempel på hva custom fitting betyr i praksis. En Golfstore Custom Fitting Lesson™ er en prosess som gir resultat, både på kort og lang sikt. Det er også komplisert og det er derfor vi sterkt vil anbefale at du går til en Golfstore-Pro for å finne fram dine skreddersydde køller.

Moderne golfkøller har utviklet seg mye på bare noen år. Mange av disse nye teknologiene kan virkelig hjelpe deg med å slå både rettere og lengre. Men for å få nytte av dem kreves det at du får køllene tilpasset deg. Ellers er risikoen stor for at du ikke drar full nytte av køllenes potensial. Å skreddersy køller krever kunnskap. Som Golfstore-Pro vet jeg at din svingteknikk avgjør hvilke køller du trenger. Men det kan også være omvendt: Køllene dine påvirker din måte å svinge på. Det er denne symbiosen som er viktig. Du påvirker køllene, køllene påvirker deg.

Det er på sin plass å nevne at en test skal gjøres utendørs, der du kan se ballen fly og der du kan svinge uten at fire vegger begrenser din sving, din frihet og ballflukt. Det finns de som mener at man kan ta en prøvetime innendørs, men golf er et utendørsspill! Vi spiller i sol, regn, dis, tåke og kraftig vind. Fakta om svingen din ligger i dataen, men følelsen for slaget får du når du ser ballen fly. En Trackman kan regne ut hastighet, spinntall og utgangsvinkel. Men den erstatter ikke ballens flukt gjennom luften. Du svinger nemlig annerledes når du ser ballen fly. 

Et trenet øye er like viktig som maskinene. Testeren kan synes at en ballbane er bra, men hvis du selv synes at den er for lav, så begynner du å kompensere for å hjelpe ballen opp i luften. Det påvirker din teknikk. Dette merker du ikke hvis du prøver innendørs, det gjør du først når du er ute på banen. Da er det for sent. Derfor: Gjør prøvingen i selskap med din Golfstore-Pro.


Nøklene til din sving

Alle Golfstore-Pro-er bruker i dag enten Trackman eller Flightscope når de utfører en custom fitting. En dobbelt rader måler din sving inn i minste detalj og gjør at du får vite hvor-dan ulike køllekombinasjoner fungerer når du slår. Her er noen av de nøkkelfaktorene som ligger til grunn for din custom fitting.

SPINNTALL
Spinnhastighet forteller hvor mye golfballen roterer når du har slått den. Mengden spinn på golfballen etter treffene påvirker slagets høyde og lengde. Derfor vil man gjerne ha et lavt spinntall, spesielt vind. Man vil gjerne unngå et høyt spinntall når man slår lange køller, spesielt i vind. Mer loft gir mer spinn.

UTGANGSVINKEL
Vinkelen ballen har når den forlater køllen i forhold til bakken. Utgangsvinkel påvirkes av (dynamisk) loft, køllehastighet og ballhastighet og har stor påvirkning på slagets lengde og høyde.

CARRY
Den avstanden ballen har i luften. Tallene er viktige for den som vil planlegge sitt spill ettersom det handler om hvor langt hver kølle går. Ballhastighet, utgangsvinkel og spinntall påvirker ballens carry.

BALLHASTIGHET
Ballens hastighet umiddelbart etter at den har forlatt køllen. Ballhastigheten påvirkes av køllehastigheten og hvor på bladet ballen treffer. Et treff i sweetspot gir høyere hastighet. Kommer du for bratt eller flatt på ballen, påvirker dette ballhastigheten negativt. Øker du ballhastigheten med 1 mph (miles per hour) med din driver, gir det deg to meter mer i lengde.

KØLLEHASTIGHET
Køllens hastighet når du treffer ballen påvirker slagets lengde. Hastigheten måles rett før køllen treffer ballen. Det er et mål å overføre køllehastighetens energi inn i ballen. En normal køllehastighet ligger på cirka 95 mph.

DYNAMISK LOFT
Det loftet køllen har når den treffer ballen. Det dynamiske loftet er ikke køllens loft men påvirkes av angrepsvinkelen, skaftets flex, om bladet er åpent eller stengt og av hvordan golferens håndledd utløser slaget. Har du for mye dynamisk loft når du treffer ballen går den for høyt og reduserer slagets lengde. For lite dynamisk loft gir lave slag.

ANGREPSVINKEL
Køllebladets retning ved balltreffene: Er bladet på vei ned eller opp? Spiller du ballen fra bakken, skal du ha en negativ angrepsvinkel. Da treffer du ballen før du treffer bakken. For å slå langt med driveren skal du ta ballen på vei opp – en positiv angrepsvinkel.

KØLLENS SPOR
Køllens spor er den retningen køllen har i slaget. Instruktører pleier å beskrive det som «innenfra-og-ut» eller «utenfra-og-inn». Positivt verdi angir at køllen beveger seg til høyre rundt målet ved tilslaget («innenfra-og-ut»). En negativ verdi betyr at køllen beveger seg til venstre rundt det tenkte målet («utenfra-og-inn»). For å slå et rett slag skal verdien være null.

BLADETS VINKEL
Bladets vinkel angir hvordan bladet peker når du treffer ballen. Man snakker om åpent eller stengt blad. En positiv verdi angir at køllens blad er åpent. Det peker til høyre rundt målet ved balltreffene. Ballen kommer til å starte i den retningen som bladet peker mot ved treffene.