Du kan slå 20 meter lenger med din Driver!

Markedet tIlbyr minst et 50-talls drivere, og det finnes like mange skaft. Dessuten har hver driver et antall loft, og de finnes ofte som åpne, square, stengt og med offset. Så med stor sannsynlighet er den driveren du spiller med ikke optimal for deg og din sving. Det betyr at du sannsynligvis skal kunne slå opptil 20 meter lenger hvis din driver hadde vært perfekt tilpasset til nettopp deg.

Hvordan finner du den rette driveren? Vi sender spørsmålet videre til David Leet, Golfstore-pro på Falsterbo GK og ansvarlig for Golfstores utdannelser i custom fitting. 


– Vil du slå lenger eller rettere? Det er det første spørsmålet David stiller en golfspiller som vil teste en ny driver. Og svaret avgjør hvilke kølleegenskaper som skal prioriteres i testen.

Neste trinn er å se hvordan spilleren svinger med egen driver, og bedømme styrke, spilleevner og se hvordan ballen flyr. Eventuelt ved hjelp av en launch monitor så man får korrekte utgangsverdier under selve prøvingen.

 

Rett skaftlengde?

– Det er et faktum, sier David, at standarddrivere er for lange for de aller fleste. Man får riktignok høyere hastighet på køllehodet med et lengre skaft, men samtidig taper man i presisjon og får større problemer med å treffe sweetspot. Ser man på tour’ene, så har de fleste spillere drivere som er kortere enn standard, og det er jo ikke så sannsynlig at middels golfspillere har bedre presisjon.

– De fleste slår faktisk klart lengre med en kortere driver. Forskjellen er at det gjør det lettere å treffe sweetspot, og da får man høyere ballhastighet og økt lengde, sier David.

Rett skaftlengde finner man ved at spilleren slår et antall baller med forskjellige drivere med ulike lengder. Samtidig vurderer David hvilke skaftegenskaper, som flex, flexpunkt og vridningsstivhet, som passer til spillerens sving.

 

Åpen, square eller stengt?

Slice og hook, eller fade og draw? Uansett så er dette et tilbakevendende problem for mange golfere. I grunnen handler det om at golfballens spinnplan mer eller mindre avviker fra vertikalplanet, til høyre eller venstre.

Grunnen kan være at køllen kommer innefra og ut, eller utefra og inn i treffet. Det kan også være fordi køllehodet er åpent eller stengt i treffet. Men uansett årsak, og hvis spilleren alltid eller oftest slår på samme måte, kan man kompensere med å justere køllen til å være åpen eller stengt. Dette er naturligvis et viktig moment i Driver Fitting.

– Hver grads forandring av trefflatens vinkel innebærer 6–8 meter i siden for et slag som har 180 meter carry, sier David. Statistisk sett skal de bedre spillerne ha square køllehode mens andre spillere bør ha en eller et par grader stengt. Men dette skal man selvfølgelig teste på hver enkelte spiller.

 

Hvor stor loftvinkel?

– Lave loftvinkler er det vanlige, sier David, og det viser seg at de fleste slår lenger med litt høyere loftvinkel. når man velger loftvinkel, ser jeg dels på innfallsvinkel, dels på den hastigheten køllen treffer ballen med, og det erganske få som har så høy svinghastighet at det passer med lave loft.

Det er også tydelig å se i driverutvalget fra de siste årene at flere modeller kommer med loftvinkler på opptil 15°.

– Generelt sett får man lengre slag jo større del av ballbanen som går gjennom luften (carry) ettersom landing og rull reduserer bevegelsesenergien mer enn det luftmotstanden gjør. Men valg av loftvinkel påvirkes også av hvordan spilleren vil spille, om man liker lang carry med kort rull eller omvendt. Det kommer også an på hvilken type bane man pleier å spille på, og så kommer det an på vinden. egentlig burde mange ha to ulike drivere slik at man kan tilpasse seg etter bane- og vindforhold.

 

En skreddersydd driver

– Det beste rådet jeg kan gi er å gå til din Golfstore-pro og bestille en Driver Fitting. Dette er en selvfølge hvis du planlegger å bytte driver, men det er også lurt å gjøre det med den driveren du har. Da får du klar beskjed om både driver og sving, og hva du kan gjøre med det. Dessuten er det både gøy og lærerikt, avslutter David Leet.