Unn deg en Custom Fitting Lesson™ til nærspillet

WEDGER OG PUTTERE er de køllene du bruker mest. Derfor er det ekstra viktig at de er tilpasset deg og måten du spiller på så du bruker dem så lite som mulig.Tom Hestø, som er veletablert Golfstore-pro på Haga GK, jobber mye med Custom Fitting Lesson™, ikke minst med wedger og puttere.

– Når det gjelder custom fitting av wedger handler det fremfor alt om lie-vinkel, loftvinkler og bounce-vinkler, sier Tom. Feil lie på køller med høye loft gjør at du slår feil og kanskje havner i en greenbunker i stedet for midt på greenen.

Bounce må tilpasses måten du slår på ballen, dvs. køllens innfallsvinkel. Dessuten bør du ha en wedge med større bounce til sand og mykt underlag slik at køllen ikke graver seg ned, og en wedge med mindre bounce til slag fra hardt underlag slik at køllen ikke stusser og gir et toppet slag.

Vi velger loftvinklene med utgangspunkt i din korteste jernkølle, sannsynligvis din pitching wedge. Vi sørger for at du får en jevn avstandsstigning, noe som oftest innebærer at du trenger to eller tre wedger som supplement til ditt jernsett.

Hvordan putter du?

Det å teste ut en ny putter handler naturligvis om målinger og analyse, men også i høy grad om å prøve seg frem i det enorme tilbudet som finnes i dag. Første skritt er å se hvordan du putter.

– Hvor mange putter har du på 9 hull, spør Tom, og hva er det du bommer på? Bommer du på lengde? For løst eller for hardt? Slår du for mye høyre eller venstre? Og i så fall hvilken side pleier det å være?

Når din pro har funnet ut hva problemet er, begynner arbeidet med å finne ut hva årsaken er. En god måte å finne ut av dette er å videofilme når du putter og lage en nøye puttesvings-analyse. Det kan være at du skjærer slaget, eller treffer ved siden av sweet spot.

Feil skaftlengde

– Det er vanlig med feil skaftlengde, sier Tom. Er putteren for lang, blir det ofte en hæltreff og feil til venstre, og motsatt hvis putteren er for kort. Med hjelp av en måleputter er det enkelt å finne ut hvilken lengde og lie din putter skal ha.

Men det er ikke bare lengde og lie som er viktig. Puttere finnes jo i et utrolig stort antall utføringer, og faktorer som totalvekt, køllehodets vekt og grepets vekt spiller en stor rolle. En tyngre putter fører oftest til en roligere sving og bedre lengdekontroll, men det er viktig at putteren er velbalansert. For andre kan en lettere putter gi mer kontroll og følelse.

– Hvis jeg korter ned eller forlenger skaftet på en putter, justerer jeg også vekten i grepet eller i skaftet for å ta vare på putterens balanse, sier Tom.

Rett eller inside-in

Hvis du putter med et rett puttespor, vil sannsynligvis en kortere sentrumsskaftet putter med face balance være best for deg. Og hvis du putter in-side-in, dvs. med et bueformet putte-spor, skal du prøve helskaftede puttere som er litt lengre og flatere.

– Det finnes nesten ubegrensede hodeformer, men de kan deles inn i to hovedgrupper. I den ene gruppen er de store, mer eller mindre fantasifullt laget, med sikteutstyr som linjer, 2-Ball osv. I den andre gruppen er de mer tradisjonelle putterne med enklere og renere former. Grunnen til dette er naturligvis at noen foretrekker å bruke sikteinstrumentet, mens andre sikter og putter bedre med en enkel putter.

Rett grep

Grepet er din kontakt med køllen og det skal være utformet slik at du får et behagelig og godt greptrykk, og slik at det er lett for deg å bruke samme grepsposisjon hver gang du putter.

– Det finnes jo også spesialgrep som jumbogrep og totommelgrep, sier Tom, og de kan hjelpe hvis man vil eliminere eller minske bevegelser i håndledd og dermed gi en bedre pendelbevegelse med bedre kontroll. Men selv om det er mange ting som kan måles og vurderes, så handler puttetrening fremfor alt om å teste, teste og teste til det føles riktig.

– Jeg mener at alle kan oppnå 32 putter eller færre på 18 hull, avslutter Tom Hestø.