Slik gjør vi golf mer bærekraftig

Golfstore vokser og utvikler seg. Dette betyr at vårt ansvar for en mer bærekraftig golf vil være stadig større, samtidig som det gir oss gode forutsetninger for å gå foran med et godt eksempel i bransjen. For oss har bærekraftsarbeidet høyeste prioritet. Utfordringene er mange,det vet vi, men vi er her for å jobbe kontinuerlig og langsiktig i arbeidet med å utvikle et bærekraftig golfliv. Gjennom kunnskap og engasjement vil vi fokusere på områder hvor vi kan gjøre den største forskjellen.

En reise med golfklubben

Som en on course-butikk er Golfstore virkelig midt i golflivet: der det skjer, der sporten praktiseres, ved golfklubben. Tett samarbeid med våre golfklubber er derfor viktig for å komme så langt som vi ønsker med vårt bærekraftsarbeid. Vi ser på bærekraft som en sak, hvor vi gjerne driver og tar initiativ til det vi kan oppnå sammen. Det kan handle om å verne om biologisk mangfold på og rundt banen, om energiforsyning, sponsing av bærekraftige initiativer og å skape et godt og inkluderende fellesskap med aktiviteter for alle.

Godt utvalg fra våre leverandører!

Vi har ikke egen produksjon. Det vi har er et tett samarbeid med alle de ledende leverandørene innen golf. Vi velger sortimentet vårt med omhu og utvikler samarbeidet videre med leverandørene som jobber ansvarlig med bærekraft. Det handler om materialer, logistikk, arbeidsforhold og produksjonsprosesser. Men også om verdier, ambisjoner og mål. Hver butikk legger inn sine totale innkjøpsordrer i god tid under messen i november slik at det skapes muligheter for felles transport og at transporten skjer på en mest mulig miljøvennlig måte.

Tenk bærekraftig

Sammen med våre medlemmer ønsker vi å hjelpe våre kunder til å bli bedre golfere på en bærekraftig måte. Hvordan? For eksempel ved primært å tilby kvalitetsprodukter som varer lenge og som ikke bidrar til en «kjøp og kast» kultur. Vi vil oppfordre deg til å kjøpe riktig utstyr med en gang, ved å tilby Custom Fitting, som vi vet lønner seg i lengden. Vi utvikler også våre øvrige tjenester som forlenger levetiden til utstyret og dette sparer ressurser. Økt servicetilbud og reparasjon, sirkulære konsepter for utleie av brukte varer og utstyr er noen eksempler. En annen viktig del i vårt løfte om å hjelpe våre kunder er økt fokus på kurs og protime-aktiviteter, vi vil primært tilby opplæring og utvikling før vi kjøper nytt utstyr.

Bærekraftige butikker

Golfstore har tre hundre medlemsbutikker i syv forskjellige land. Vi støtter hver og en av demi deres arbeid med å skape en bærekraftig butikk. For at vi skal kunne inspirere og veilede riktig trenger vi hele tiden å utvikle vår egen kunnskap og sørge for at vi har bevisste ogmotiverte medarbeidere som bidrar til å drive arbeidet fremover. Vi trenger også tenke utenfor boksen og være oppfinnsomme for å finne løsninger på våre utfordringer. Vårt arbeid vil bli målt og fulgt opp for å sikre at det fører til konstante forbedringer.

Golf for alle

Sammen med medlemmer og golfklubber ønsker vi å inspirere både store og små til en aktiv livsstil utendørs. Golfstore står for bærekraftig og inkluderende golf og ønsker velkommen til alle som – akkurat som oss selv – elsker livet på golfbanen. Både i dag og i morgen.